Assistent-Instructeur

Een Assistent-Instructeur is pedagogisch onderlegd en assisteert in de opleiding van andere duikers.

Toelichting 

Een Assistent-Instructeur (AI) heeft een behoorlijke pedagogische bagage.
Hij heeft zich bekwaamd in het demonstreren van zwembadoefeningen.
Hij kan theorie- en zwembadles geven.
Hij mag onder delegatie mee zwembad- en theorie-examen van 2* en 3*Duikers evalueren.
Hij weet hoe hij beginnelingen vanaf duik 3 dient te begeleiden.
Hij mag de vaardigheden coachen en evalueren.
Hij mag, mits delegatie door een instructeur, bepaalde duikleidingen en oppervlakte proeven van 2* en 3*Duikers afnemen.

Voorwaarden om te kunnen deelnemen

  • 18 jaar zijn.
  • 3*Duiker zijn bij de start van de cursus.
  • Voorgesteld worden door de eigen club.
  • In het bezit zijn van het getuigschrift/diploma Duiker-Hulpverlener (NELOS), Duiker-Redder of Hoger Redder (RedFed).
  • Medisch in orde zijn.

Inhoud opleiding

Deze opleiding bestaat uit vier basismodules (Module 1, 2, 3 en 4).
Deze modules worden georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (VTS):

  • Module 1: is steeds de eerste module van de opleiding tot Assistent-Instructeur / Initiator.
  • Module 2: is de sporttechnische module. Het examen van Module 2 vormt het sluitstuk en bestaat uit een examen theorie en een praktijkexamen zwembad.
  • Module 3: is de didactisch-methodische module (het specifiek gedeelte didactiek). Module 3 kan pas na Module 1 afgelegd worden maar moet succesvol afgerond zijn alvorens met Module 4 te mogen starten. Module 3 wordt samen met Module 1 georganiseerd.
  • Zwembadproeven.
  • Module 4: is de stagemodule.