Duikclub – duikschool

Duikclub de Murene VZW is niet enkel een club welke duikers verenigt, maar is tevens een erkende duikschool. Dit wil zeggen dat alle lesgevers (instructeurs en assistent-instructeurs) een opleiding genoten om duikers op een veilige en verantwoorde manier op te leiden. Bovendien zijn we bevoegd om zelf examens tot en met 3* duiker te organiseren. Vanaf assistent instructeur vallen alle examens onder de bevoegdheid van een federale jury.

Veiligheid

Hoewel eender welk ongeval nooit uit te sluiten valt, is duiken een relatief veilige sport. Onderzoek en statistiek geven aan dat de meeste duikongevallen direct of indirect het gevolg zijn van zelfoverschatting. Daarom dragen we in duikclub De Murene, de veiligheidsvoorschriften en dieptebeperkingen volgens brevet hoog in het vaandel. We verwachten van onze leden dat ze deze veiligheidsvoorschriften strikt naleven. De duikschoolleider kan u dan ook te allen tijde om controle verzoeken van uw logboek en/ of uw duikcomputer.

Brevettenstructuur

Bij aanvang van uw duikopleiding heeft u meestal nog geen brevet. Inschaling van brevetten van andere (eventueel commerciële) federaties kan volgens bepaalde (door de federatie) welomschreven regels.
De groepen worden ingedeeld per brevetgroep.

Zwembadtrainingen

De zwembadlessen gaan door in zwembad Eurohal te Zelzate, vanaf 1september tot einde mei. In principe trainen we telkens vanaf 20.00u tot 21.00u, met uitzondering van occasionele programmawijzigingen. Eventuele wijzigingen worden steeds op voorhand bekend gemaakt 

Communicatie

Het dagelijks bestuur van Duikclub de Murene VZW heeft de ambitie om de communicatie met de leden zo optimaal mogelijk te verzorgen.

We maken hiervoor vooral gebruik van email (of SMS voor wie niet over email beschikt). We adviseren onze leden om regelmatig de website van de club te consulteren, waar steeds alle actuele informatie te vinden is. Webadres: www.demurene.be  Eenmaal geregistreerd, kan u voor alle clubactiviteiten intekenen via de website.

Onze andere courant gebruikte communicatiefora zijn: het infoscherm in het clublokaal en onze facebookpagina: http://www.facebook.com/demurene

Tot slot vermelden we nog het digitale clubblad: “de Murenier”. Het clubblad verschijnt 5x/jaar. Alle leden worden uitgenodigd om mee te werken aan ons infoblad.

Maar bovenal willen we hierbij onderstrepen dat de persoonlijke contacten (waarvoor het clublokaal vaak als trefpunt dient) vaak het interessantste kanaal voor informatie-uitwisseling is.

Organogram

Vele leden en bestuursleden zetten zich dagelijks in voor een goede clubwerking. Gezien het omvangrijke activiteitenaanbod van onze club, dienen we toch één en ander in goede banen te leiden. Wie waar verantwoordelijk voor is, vindt u terug in het organogram. Aarzel niet om hen aan te spreken. Zij zullen u met raad en daad bijstaan om u op weg te helpen in de duiksport. De kans is groot dat u over enige tijd even gebeten geraakt door de duikmicrobe als henzelf. Mogelijk wordt het een passie voor het leven.

Voorzitter

Rudy De Witte

Ondervoorzitter

Florence Van Gaever

Secretaris

Philippe Vandevyver

Penningmeester

Christophe Verhaegen

Duikschoolleider

Eddy De Block